Skoči na glavno vsebino

STO (Sožitje, tehnologija, okolje)

ERASMUS PLUS KA1 – STO (Sožitje, tehnologija, okolje)

V mesecu februarju 2016 se je naša šola prijavila na evropski razpis programa Erasmus plus KA1 za dodelitev evropskih denarnih sredstev s projektom STO (Sožitje, tehnologija in okolje). To je novi program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. V mesecu aprilu je bil naš projekt uradno odobren.

Gre za projekt učne mobilnosti, ki omogoča udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem nova znanja, spretnosti in izkušnje, ki prinašajo dodano vrednost izobraževanju ali delu doma. Projektno obdobje, v katerem se bo pet strokovnih delavcev naše šole udeležilo strokovnih izpopolnjevanj in  jezikovnih tečajev, bo trajalo dve leti.

Ključni cilji projekta so:

– izboljšati kakovost poučevanja z uvajanjem sodobnih metod v učni proces,

– uvajanje primerov dobre prakse iz tujine,

– dvigniti jezikovno usposobljenost šolskega osebja.

Projektne mobilnosti:

1. Jezikovni tečaj angleščine v Londonu: LONDON – predstavitev

Jolanda Fric je dva tedna v mesecu juliju preživela v Londonu, kjer  je na Excel English Language School izpopolnjevala svoje znanje angleškega jezika. Skupaj z udeleženci iz Španije, Madžarske, Italije, Francije, Japonske, Brazilije, Armenije in Egipta se je v dopoldanskem delu pouka urila v  slušnem in bralnem razumevanju ter pisnem sporočanju, na popoldanskih predavanjih pa je bil poudarek  predvsem na govornem sporazumevanju. Po predavanjih je skupaj z učitelji in ostalimi udeleženci spoznavala kulturne in naravne znamenitosti Londona.

V času bivanja v Londonu je Jolanda izkusila medgeneracijsko sožitje, saj so bili udeleženci stari od 16 do 63 let. Spoznala je pripadnike različnih kultur, ki jih je povezala ista želja – izpopolniti svoje znanje tujega jezika. Takšno prijetno izkušnjo privošči vsakomur.

2. Best Practices Benchmarking v Helsinkih in Tallinnu: Predstavitev Finska

Mojca Sovič je bila v mesecu septembru na Finskem ter v Estoniji. V obeh državah je spoznala šolski sistem ter pridobila veliko novega znanja na področju uporabe IKT tehnologije pri pouku. Finska velja za največjo uporabnico interneta na svetu, zato jim IKT (izobraževalno komunikacijska tehnologija) služi kot osnovno sredstvo pri izobraževanju in v obeh državah dajejo velik poudarek na IKT izobraževanju učiteljev.  Sovičeva meni, da v Sloveniji vse premalo vzpodbujamo otroke k pravilni in smotrni uporabi mobilnih naprav in tabličnih računalnikov. Le-ti so lahko zelo  hiter vir do različnih informacij in podatkov. Otroke bi bilo potrebno zavestno preusmeriti od uporabe iger na tablicah in pametnih telefonih k uporabi le-teh za pridobivanje znanj in spretnosti.  Na I. OŠ Rogaška Slatina so v tem šolskem letu nabavili 20 tabličnih računalnikov za učence ter s tem naredili velik korak v svetu sodobne tehnologije.

3. Outdoor education na Malti

Katja Sivka se je v novembru udeležila seminarja na Malti, ki spodbuja neformalne oblike učenja. Udeleženci so prihajali  iz različnih  evropskih držav, največ iz Romunije, Turčije, nekaj tudi iz Finske, Poljske, Litve, Republike Češke in  celo Francije – Gvadelup). Ker je bila sama edina pripadnica naše države, je imela možnost neprestanega komuniciranja v angleškem jeziku. Posebno, ker je bil seminar na temo »Outdoor education« naravnan izkustveno, preko delavnic.

Spoznavali in primerjali so kulturne razlike med državami in razvijali metode, kako vključevati kulturno različne otroke v skupino. Dotaknili so se med drugim tudi teme predsodkov in stereotipov ter načinov, kako delovati preventivno. Učenje lahko pogosto prenesemo izven učilnice v naravo, vendar so udeleženci iz več držav ugotavljali, da se te metode na njihovih šolah premalo poslužujejo. Katja Sivka je poročala, da imamo v Sloveniji dobro podprte šole v naravi s pomočjo Centrov šolskih in obšolskih dejavnostih, kjer imajo učenci možnost tudi po pet dni strnjeno t.i. izkustvenega učenja.

V okviru programa seminarja so imeli udeleženci priložnost ogleda tamkajšnje osnovne šole nižje stopnje, ki je izredno multikulturna. Učenci nosijo uniforme, v razredih pa se zaradi pridobitve dodatnih finančnih sredstev število otrok giba okrog 15, učiteljici delata v celo paru.

Malta je zgodovinsko in kulturno zelo bogata država. Njena geografska lega pa omogoča, da obiskovalci tudi po dobro organiziranih seminarjih lahko uživajo v njenem raziskovanju.

4. Tap  -Swipe – Pinch into English (Liverpool)

Tap – Swipe – Pinch into English je četrto strokovno usposabljanje v tujini v sklopu Erasmus + KA 1 projekta STO (Sožitje, tehnologija, okolje), ki poteka na l. osnovni šoli Rogaška Slatina. Strokovnega usposabljanja se je udeležila koordinatorica projekta Janja Androić. Izobraževanje je bilo namenjeno implementaciji tablic in IKT tehnologije v pouk angleščine. 28 učiteljev iz desetih evropskih držav (Nemčija, Italija, Slovaška, Poljska, Latvija, Romunija, Bolgarija, Turčija, Hrvaška in Slovenija) se je seznanilo z velikim številom izobraževalnih aplikacij.

S timskim delom ter ob pomoči mednarodno priznanih mentorjev Petera Raffertyja in Vilijenke Šavli so spoznavali in analizirali različne aplikacije, ki podpirajo raziskovalno učenje, obrnjeno učenje, učenje s pomočjo iger, učilnico brez papirja, formativno spremljanje in preverjanje in ocenjevanje. Udeleženka je skupaj z učitelji in ostalimi udeleženci spoznavala kulturne in naravne znamenitosti Liverpoola.

Predstavitev aplikacij

Predstavitev Liverpool

5. Jezikovni tečaj nemščine na Dunaju

Anton Strniša se je v okviru projekta STO udeležil tritedenskega izpopolnjevanja iz nemščine v Avstriji. Aktivnosti so potekale na ActiLingua Academijina Dunaju. Šolo in nastanitev si je poiskal sam, saj je bilo tako najugodneje in bistveno ceneje, kot so podobna izobraževanja, ki jih organizirajo agencije. Izpopolnjevanje na Dunaju je bilo še zadnje od načrtovanih mednarodnih mobilnosti v tem projektu.
V dopoldanskem času so potekala predavanja, ob popoldnevih pa vaje iz komunikacije, organizirano druženje in organizirani ogledi znamenitosti Dunaja. Na koncu izobraževanja vsak udeleženec pridobi certifikat o stopnji znanja jezika. Izobraževanj in aktivnosti na ActiLingua Academiji se udeležujejo kandidati iz vsega sveta. V skupini so bili udeleženci, po večini učitelji nemščine iz ZDA, Latinske Amerike, Skandinavije. Pri večini je jezik sporazumevanja angleščina, zato je bilo izobraževanje tudi izvrstna priložnost za osvežitev znanja komunikacije v angleščini.
Vsekakor so tovrstna izobraževanja v tujini velika prednost pred podobnimi izobraževanji, ki so organizirana v Sloveniji, saj gre za neposreden stik in komunikacijo z naravnimi  govorci tujega jezika, v katerem poteka izobraževanje. Druga pomembna prednost pa je navezovanje stikov z drugimi udeleženci izobraževanja, strokovnimi delavci šol in izobraževalnih ustanov z različnih delov sveta, izmenjava izkušenj in spoznavanje drugačnih metod in modelov poučevanja. Stiki med udeleženci ostanejo in s posamezniki preidejo tudi v trajne stike, pa čeprav gre za prekooceanske razdalje. Za prijavo različnih mednarodnih projektov tako z lahkoto najdemo ustrezne zainteresirane partnerje.

 

Koordinatorica projekta STO Janja Androić

 

(Skupno 252 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost