Skoči na glavno vsebino

Svet šole je organ upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov občine (3), predstavnikov sveta staršev (3) in delavcev šole (5). Člani imajo štiriletni mandat.

Svet šole opravlja naslednje naloge: imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, se seznanja s finančnim načrtom in sprejema zaključni račun šole, opravlja druge naloge, ki so določene zakonom in aktom o ustanovitvi.

Pravilnik o volitvah delavcev šole v svet zavoda, januar 2021.pdf

Predsednica sveta zavoda je Natalija Herič.

Predstavniki sveta šole 2021/25:
predstavniki ustanovitelja
● Edvard Došler
● Mateja Jagodič
● Dragan Šućur

predstavniki sveta staršev
● Marko Kotnik
● Barbara Plemenitaš
● Klavdija Prah

predstavniki zavoda

● Hermina Bobek
● Daria Gorupić Juranić
● Natalija Herič
● Anita Kidrič
● Tomislav Majcenić

(Skupno 895 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost