Skoči na glavno vsebino

PREHRANA

image005

PREHRANA

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS št. 43/2010) v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010 in 40/2011) in Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012).

Na naši šoli poleg malice ponujamo še zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Prvo prijavo obroka je potrebno oddati v tajništvu šole.

SUBVENCIJE

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo za otroški dodatek vložite čim prej  na Center za socialno delo.

  • SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 652,12 eurov.
  • SUBVENCIONIRANO KOSILO pripada tistim učencem, ki so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 442,94 eurov.

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV

POMEMBNO! Če učenec manjka, je nujna odjava obrokov. V nasprotnem primeru se (kljub subvenciji) plača polna cena malice.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej in sicer do 12. ure. V izrednih okoliščinah (dogodek, na katerega ni mogoče vplivati) tudi do 8. ure isti dan.

CENA IN URNIK MALICE V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Zakon o šolski prehrani določa, da ceno malice določi s sklepom minister, pristojen za izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta.

V šolskem letu 2023/24 letu bo cena malice znašala 1,10 € dnevno na učenca.

Obrok POLNA CENA Z uveljavljeno subvencijo URNIK PREHRANE
Zajtrk 0,70 € / 7.15-8.00
Malica 1,10 € 0 € 9.00-9.15
10.00-10.15
Kosilo 2,80 € (1.-5. r.)
3,00 € (6.-9. r.)
0 € 11.50-13.45
Popoldanska malica 0,60 € / 13.45-14.00

Vodja šolske prehrane je Mira Pevec.

(Skupno 16.539 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost