SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

V mesecu februarju 2019 se je naša šola ponovno prijavila na razpis programa Erasmus plus KA1, s projektom pod naslovom SKUPAJ SMO MOČNEJŠI. Projekt je odobren za obdobje dveh let. V tem času se bo 11 strokovnih delavcev šole udeležilo strokovnih izpopolnjevanj  in jezikovnih tečajev.

Sodelujoči se zavedajo pomena vključevanja komunikacijske tehnologije, novih oblik uporabe te tehnologije in učinkovitejše podaje snovi ter izboljšanja pomnjenja. Uvajanje novih, sodobnejših pristopov želijo uporabiti v vzgojno-izobraževalnem delu in jih predstaviti tudi navzven. S sodelovanjem v tujih projektih nameravajo nadgraditi komunikacijo v tujem jeziku. Prav tako si bodo okrepili samopodobo, s timskim delom izmenjali izkušnje in dobili vpogled v nove učne pristope. Zavedajo se, da bodo doživeli tudi medkulturno izkušnjo, širili obzorja in razgledanost.

Osebje bo tako bolj kvalificirano, motivirano in  zadovoljno. V mednarodnih projektih si bo potrebno tudi poiskati partnerja za sodelovanje.

Po izvedenih mobilnostih bodo svoja znanja prenašali na kolege v šoli in ponudili učencem privlačnejši program.

Evropski načrt šole temelji na zastavljenih ciljih:

  • z uvajanjem sodobnih metod v učni proces izboljšati kakovost poučevanja;
  • uvajati primere dobre prakse;
  • dvigniti jezikovno usposobljenost šolskega osebja.

»S spoštovanjem, s strpnostjo in odgovornostjo do sebe in drugih stopamo po poti znanja in kreativnosti.«

Hermina Bobek si je bogatila besedni zaklad iz angleškega jezika.
Od 14. 7. do 28. 7. 2019 je bila aktivna na tečaju angleškega jezika, na otoku Gozo.
Zaveda se, da nas obkrožajo: mediji, pesmi, filmi, znanost. Angleščina ima 360 milijonov maternih govorcev, a približno 2 milijarde ljudi jo uporablja redno v vsakodnevni ali poslovni komunikaciji. Poleg tega je najbolj učen prvi jezik na svetu ter predstavlja osnovno komunikacijsko orodje v mednarodnih poslovnih kot prostočasnih odnosih. Skratka, dandanes je znanje angleščine nujno potrebno za dobro delovanje in to znanje je želela pridobiti.

Metka Bek se je udeležila tečaja angleščine v Londonu.
Pridobila je:
– Izboljšanje znanje angleškega jezika.
– Postala bolj motivirana za nadaljnja potovanja, pri katerih je nujna raba angleškega jezika.
– Čustvene veščine.
– Sklepanje novi prijateljstev.
– Spoznavanje tujih učnih praks.
– Čas zase in spoznavanje samega sebe, kaj zmoreš.
– Ideje za lastne izzive.

Doroteja Čebular  je od 22. 8. 2021 do 5. 9. 2021 pridobivala nova znanja iz angleščine. Zaveda se, da nas v sodobni družbi angleščina spremlja že od najzgodnejšega otroštva. Obkroženimi z družabnimi omrežji, se nam je geografski prostor skrčil na površino pametnih telefonov in tablic. Dostopnejša potovanja, prepredenost poslovnih vezi, prijateljev in sorodnikov s celega sveta in globalizacija, zahtevajo dobro znanje angleškega jezika.
Kaj je pridobila z jezikovnim tečajem?
– Več znaš, več veljaš. Učenje jezika je vrhunska naložba v njeno osebnost.
– Znanje jezika je podlaga za kulturno in gospodarsko povezovanje ljudi iz različnih držav.
– Obogatila je besedni zaklad, utrdila jezikovne strukture ter se natančneje in primerneje izražala.
– Svoje znanje bo lahko uporabila na spletu pri iskanju novih idej, ki bodo v pomoč pri učnem procesu.

Janja Androić se je v mesecu septembru v okviru Erasmus + KA 1 projekta Skupaj smo močnejši udeležila strokovnega spopolnjevanja z naslovom There is an app for that!, ki ga v Dublinu organizira šola Europass Academy. Izobraževanje je bilo namenjeno implementaciji različnih aplikacij in IKT tehnologije v pouk. Usposabljanja se je udeležilo 6 učiteljev iz 4 držav (Nemčija, Češka, Poljska in Slovenija).

S timskim delom ter ob pomoči mentorja Michaella Farrella so spoznavali in analizirali različne aplikacije, ki podpirajo raziskovalno učenje, obrnjeno učenje, učenje s pomočjo iger, učilnico brez papirja, formativno spremljanje in preverjanje in ocenjevanje. Udeleženka je skupaj z ostalimi udeleženci spoznavala kulturne in naravne znamenitosti Dublina. Tovrstna usposabljanja imajo prednost pred podobnimi izobraževanji v Sloveniji, saj imajo udeleženci priložnost komunicirati z naravnimi govorci tujega jezika, prav tako pa od blizu spoznati kulturo teh držav. Druga pomembna prednost je navezovanje stikov za morebitne prihodnje mednarodne projekte.

Doroteja Čebular, koordinatorica projekta Skupaj smo močnejši

(Skupno 63 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost