Skoči na glavno vsebino
Tukaj najdete ponudbo izbirnih predmetov za šolski leto 2022/23.
Podrobnejši opis vsakega predmeta najdete v PRIPONKI.

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

DRUŽBOSLOVNI PREDMETI

ANSAMBELSKA IGRA (ANI) 7., 8., 9.r
GLEDALIŠKI KLUB (GKL) 7. r
LIKOVNO SNOVANJE (LS) I, II, III
LITERARNI KLUB (LIK) 7. r.
ŠOLSKO NOVINARSTVO (ŠNO) 8. r.
RETORIKA (RET) 9. r.

TUJI JEZIKI

NEMŠČINA (NI) I, II, III
ŠPANŠČINA (ŠP) 7.,8. 9.r
UMETNOSTNA ZGOD0VINA -KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE (KGU)
VERSTVA IN ETIKA I, II, III 9. r.

NARAVOSLOVNI PREDMETI

ELEKTROTEHNIKA (ETH) 9. r.
IZBRANI ŠPORTI (IŠ) 8. r.
KEMIJA V ŽIVLJENJU (KEŽ) 9. r.
KLAVIATURA IN RAČUNALNIK I, II (KRI, KRII) 7. r.
LOGIKA (LO) 9. r.
MATEMATIČNA DELAVNICA 7, 8, 9 (MD7, MD8, MD9) 7., 8., 9. r.
NAČINI PREHRANJEVANJA (NPH 9. r.
OBDELAVA GRADIV – LES (OGL) 7. r.
OBDELAVA GRADIV –UMETNE SNOVI (OGU) 8. r.
POSKUSI V KEMIJI (POK) 8. r.

RAČUNALNIŠTVO

Multimedija (MME) 7. r.
Računalniška omrežja (ROM) 8. r.
RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČI OKOLICI (ROD) 7 r.
SODOBNA PRIPRAVA HRANE (SPH) 7 r.
ŠPORT ZA SPROSTITEV (ŠSP) 7 r.
ŠPORT ZA ZDRAVJE (ŠZZ) 9. r.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PRVI TUJ JEZIK – ANGLEŠČINA (N1A) 1. r.
NEMŠČINA (N2N) 4., 5. in 6. r
RAČUNALNIŠTVO (NRA) 4., 5. r
ŠPORT (NŠP) 4., 5. in 6. r.
TEHNIKA (NTE) 4., 5. r.
FRANCOŠČINA (N2F) 7., 8. in 9. r.
(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost